Velkommen til vårt hjem

Lauvås et vår families favorittplass og noe av det mest dyrebare vi har. Vi håper stedet vil bli like viktig for deg, som for oss. Her kan du lese litt om historien om Lauvås.

Her er litt av vår historie. En historie om menneskene, og en historie om lidenskapen for området som vi vil dele med deg.

Lauvås gård slik det ser ut i dag.

Lauvås gård slik det ser ut i dag.

På 1800-tallet var det et lite samfunn på Gautestad med mange gårder og skole og kirke. På Lauvaas lå det opprinnelig flere gårder, men kun en står tilbake i dag. Denne gården ble i 1952 kjøpt av Trygve Iglebæk og har forblitt i familien siden. I dag er det barnebarnet til Trygve, Elisabeth Iglebæk Høibo som eier Lauvaas gården og som sammen med sine brødre nå ønsker å selge hyttetomter som er regulert ut fra gården.

Lauvås gård i gamle dager.

Lauvås gård i gamle dager.

Det var på nabogården som man ennå kan se grunnmurene på, at Anne Lauvaas (1850-1921) barnebarnet til den kjente Setesdal kjempen Bjørgulf Uppstad (1789-1866) bosatte seg. Bjørgulf var en kjent og beryktet mann som kom fra Uppstad i Valle. På Gautestad tilbrakte han sine eldre dager, og de sies han søkte nedover i dalen hvor den hersket mer lovlydige tilstander blant annet for å unnslippe de mange utfordrerne som ville by opp til nevekamp. Han var gammel og utslitt etter et langt liv som kjempe og søkte ro sammen med mange andre av familiemedlemmene til Bjørgulf som bodde på Gautestad og Lauvaas-området på slutten av 1800-tallet.

Gården Lauvås i gamledager

Gården Lauvås i gamledager

Det finnes ingen bilder av Bjørgulf, men han skal etter sigende har vært 190 cm høy, veid 120 kg, nevene hans skal ha målt 30 cm. På den tiden han levde så var 190 cm uvanlig høy. På en gammen bu på Hovsheii i Valle finnes det et omriss av hånden til Kjempen, og det er ingen tvil om at denne hånden har sittet på en røslig kar. Gården som han ble født på, ble flyttet og stod i mange år like ved Hovden skisenter, og i dag er gården flyttet til Fjellgarden på Hovden, hvor den fungerer som selskapslokale.

På begynnelsen av 1900-tallet var det turiststaasjon på Lauvaas.

På begynnelsen av 1900-tallet var det turiststasjon på Lauvås.

Lauvaas Turiststasjon

På 1900-tallet var det turiststasjon på Lauvås. Lauvaas turiststasjon var et viktig sted for fjellfolk som skulle videre opp Setesdalen. Stasjonen lå på det vestre bruket. I 1913 kom det vei fra Evje og helt frem til gården på Lauvås.

Lauvås gård i 2018

Lauvås gård i 2018

Vi håper du koser deg på Lauvås slik vår familie har gjort i generasjoner. Vi håper at Lauvås og Gautestad gir deg det du leter etter.

Beste hilsener fra Elisabeth Iglebæk Høibo

Jordene på Lauvås

Jordene på Lauvås

Ta kontakt for mer info

Svein-Erik Iglebæk +47 958 06 959

svein-erik@lauvaashyttefelt.no

 

Jan Terje Halvorsen +47 92 80 63 23

janterje@sormegleren.no

Følg oss på Facebook og Instagram
Lauvaas hyttefelt

Lauvaas hyttefelt tilbyr hyttetomter på Gautestad ved Evje. Tomtene ligger i et lett skrånet terreng med utsikt over Botntjørna like ved Lauvås gård.

 

Org. nr: 998855039